autoarti logo - CRM consultacy agency

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zpřístupňování vašich údajů při používání služeb Autoarti s.r.o. a informují Vás o Vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás zákony chrání.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování služeb. Používáním služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Autoarti s.r.o. se sídlem Drtinova 557/10, 150 00, Praha, IČO 9684522, DIČ CZ09684522, zapsaná u Krajského soudu v Praze, od Vás shromažďuje především následující osobní údaje, které jsou nezbytné pro navázání a udržení obchodních vztahů:

adresní a identifikační údaje (např. titul, jméno a příjmení, IČ a DIČ)
kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo, odkaz na profil na sociálních sítích)
popisné údaje (např. název a adresa společnosti)
další nezbytné údaje vycházející ze smluvního ujednání
údaje o používání (např. IP adresa, typ/verze prohlížeče, typ použitého zařízení, stránky našeho webu, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách a další statistiky)
Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje získáváme z následujících zdrojů:

 • přímo od subjektu údajů, něhož se osobní údaje týkají:
 • prostřednictvím vyplnění kontaktní formuláře či jiných formulářů na našich webových stránkách
 • v rámci jiných jednání o navázání obchodního či smluvního vztahu v případě zájmu subjektu o služby či produkty Autoarti s.r.o. nebo za účelem vypracování smluvních dokumentů
 • v rámci probíhajícího obchodního či smluvního vztahu   
 • veřejně dostupné zdroje (např. webové stránky, sociální sítě či média, rejstříky)
 • Váš prohlížeč, který nám posílá údaje kdykoli navštívíte naše webové stránky
 • cookies = krátký textový soubor, který se ukládá ve vašem prohlížeči. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby uvedl, kdy se soubor cookie odesílá. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části naší služby.
 • ze služeb třetích stran, např. Google Analytics, za účelem zlepšení našich služeb. Tito poskytovatelé služeb třetích stran mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které řeší, jak tyto informace používají.

Zpracování osobních údajů

Autoarti s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytných případech a pouze za předpokladu splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

 • byl nám k tomu z Vaší strany udělen souhlas
 • existuje k tomu z naší strany oprávněný zájem
 • dochází k tomu v rámci plnění smluvních ujednání
 • dochází k tomu v rámci plnění povinností vyplývající pro nás z obecně závazných právních předpisů

Jakékoli osobní údaje a informace, které od vás shromáždíme, mohou být použity pro:

 • vyřizování Vašich požadavků
 • kontakt prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo sociálních sítí
 • poskytování marketingových služeb, např. zasílání novinek a informací o našich službách
 • zpracování faktur a smluvních dokumentů
 • jiné, např. pro analýzu dat, zjišťování trendů používání, určování účinnosti našich propagačních kampaní, hodnocení a zlepšování našich služeb a marketingu

Autoarti s.r.o. je výhradním vlastníkem informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou z žádného důvodu prodány, vyměněny, převedeny ani poskytnuty žádné jiné společnosti.

Uchovávání osobních údajů

Autoarti s.r.o. bude uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat Vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Máte právo kdykoliv požádat o vymazání vašich osobních údajů, které se vás týkají, pokud to není v rozporu s jinými legitimními účely, pro které musí Autoarti s.r.o. data uchovávat.

Ochrana osobních údajů

Zavádíme řadu bezpečnostních opatření, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům mají pouze zaměstnanci nebo poskytovatelé služeb, kteří potřebují osobní údaje k výkonu své práce (jako je komunikace s potenciálními a stávajícími zákazníky). 

Autoarti s.r.o. a poskytovatelé služeb pod naším jménem jsou vázáni povinností mlčenlivosti a povinností využít osobní údaje v souladu s účely, za kterými nám byly osobní údaje zpřístupněny. Programy používané k ukládání a zpracování osobních údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran k usnadnění naší služby, k poskytování služby naším jménem, k provádění služeb souvisejících se službou nebo k tomu, aby nám pomohli analyzovat, jak je naše služba používána. Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem provádění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani používat k žádnému jinému účelu.

Možnost odhlášení

E-mailovou adresu, kterou nám poskytnete, používáme k zasílání marketingových informací. Pokud se kdykoli budete chtít z odběru budoucích e-mailů odhlásit, ve spodní části každého e-mailu naleznete pokyny k odhlášení. V případě, že nenaleznete možnost odhlášení se z e-mailové komunikace s Autoarti s.r.o., kontaktujte nás na [email protected] a my vaši žádost potvrdíme.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky, které nejsou provozovány Autoarti s.r.o. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Doporučujeme vám, abyste si prostudovali Zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoliv stránek nebo služeb třetích stran.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách Vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů kvůli případným změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, když jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů nebo pokud se domníváte, že společnost Autoarti s.r.o. nedodržuje tyto zásady, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Vaše dotazy či stížnosti zpracujeme a pokud bude třeba, co nejdříve je zodpovíme/vyřešíme.